Certyfikaty i audyty energetyczne

Świadectwo energetyczne

to dokument, który musi posiadać każdy budynek oddawany do użytkowania, a także każdy budynek lub lokal sprzedawany albo wynajmowany.

Certyfikat energetyczny

należy przekazać nabywcy w przypadku przeniesienia własności budynku lub lokalu oraz zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Paszport energetyczny należy również udostępnić najemcy budynku lub lokalu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Obowiązkowego świadectwa energetycznego nie muszą posiadać zabytki, miejsca kultu, budynki użytkowane nie dłużej niż 2 lata, niemieszkalne budynki rolnicze, budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu energii nie przekraczającym 50 kWh/(mkw·rok), budynki użytkowane nie dłużej niż 4 miesiące rocznie i budynki o powierzchni mniejszej niż 50 mkw.

Obowiązek oceny charakterystyki energetycznej budynków w formie świadectwa energetycznego wynika z zapisów ustawy Prawo budowlane.

Ostatnia nowelizacja ustawy nałożyła na właścicieli i zarządców budynków nowy obowiązek. Dla budynków zasilanych z sieci ciepłowniczej lub budynków wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa energetycznego budynku i przekazania kopii tego świadectwa nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Świadectwo energetyczne musi być przekazane nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia stosownego wniosku.

Nowelizacja Dyrektywy dotyczącej świadectwa energetycznego budynku (tzw. recast EPBD), zobowiązuje wszystkie kraje UE do wprowadzenia systemu kar za brak certyfikatu energetycznego, przy czym kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że wadliwie sporządzony certyfikat energetyczny może spowodować szkody zarówno u sprzedającego nieruchomość, gdy ten za nisko ją wyceni, jak i kupującego, gdy ten liczy na niższe koszty eksploatacji. Opinia prawników jest jednoznaczna: obowiązkowe ubezpieczenie OC certyfikatorów, nie stanowi dostatecznej gwarancji uniknięcia kłopotów wynikających z uzyskania błędnego świadectwa, gdyż praktycznie trudno będzie ocenić szkodę spowodowaną opracowaniem nierzetelnego świadectwa energetycznego.

Jedyną gwarancję uzyskania rzetelnego certyfikatu energetycznego jest powierzenie zadania wykonania świadectwa profesjonalistom, posiadającym odpowiednie referencje.

Lista naszych realizacji obejmuje obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne, obiekty przemysłowe i magazynowe. Wystawialiśmy świadectwa energetyczne dla obiektów z różnego typu systemami ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

To, co nas wyróżnia, to
ogromne doświadczenie oraz profesjonalna kadra specjalistów. Wystawiane przez nas świadectwa energetyczne opracowują tylko i wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie techniczne, w specjalnościach budownictwo, energetyka i inżynieria środowiska. Nasi specjaliści stale poszarzają swoją wiedzę na studiach podyplomowych, kursach, korzystają z programów transferu innowacyjnych technologii.

Korzystając z naszych usług mają Państwo pełną gwarancję uzyskania wiarygodnego świadectwa energetycznego.

Nasi certyfikatorzy energetyczni uzgodnią z Państwem szczegóły zamówienia

 

Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego